Fundació Deixalles

Expositor / Expositor

La Fundació Deixalles assumeix els principis de l’economia solidària i té com a objectiu contribuir a construir una societat més justa i sostenible afavorint la inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió de les Illes Balears, mitjançant activitats relacionades, principalment, amb els residus i la millora del medi ambient.

És una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 1986, que des de 2010 té un Patronat format per treballadors i treballadores de la Fundació agrupats en l’Associació Amics de Deixalles.

facebook twitter